Realizowane projekty

Information in Polish – Smarter Diagnostics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa i testowanie w warunkach klinicznych prototypu narzędzia do oceny ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego (RM) opartego o algorytmy konwolucyjnych sieci neuronowych”. Celem Projektu jest budowa i testowanie w warunkach klinicznych prototypu narzędzia oceny ścięgna Achillesa w obrazowanie RM opartego o algorytmy konwolucyjnych sieci neuronowych.

 

Wartość projektu: 1.100.000 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 880.000 zł

 

Information in Polish – Smarter diagnostics pozyskało fundusze z programu Granty na Eurogranty w wysokości 280 060 PLN. Projekt pt. ,,Przygotowanie wniosku o Eurogrant planowanego do złożenia przez Smarter Diagnostics Sp. z o.o. w ramach konkursu ElC Accelerator.” ma na celu zrealizowanie aplikacji do konkursu EIC Accelerator i w konsekwencji doprowadzić do poszerzenia funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie firmy.