1. Home
 2. Docs
 3. SmarterAchillesMRI
 4. Czym Jest SmarterAchillesMRI?

Czym Jest SmarterAchillesMRI?

SmarterAchillesMRI to oprogramowanie AI do automatycznej oceny wybranych parametrów stanu ścięgna Achillesa w obrazowaniu Rezonansu Magnetycznego. Na podstawie prostej sekwencji obrazowej ocenia w sposób ustrukturyzowany morfologię ścięgna i okalających tkanek. Przykładowy raport przedstawiono poniżej.

Parametry składowe oceny

W celu dokonania kompleksowej oceny kondycji ścięgna Achillesa analizie podlegają następujące parametry:

 1. Pogrubienie ścięgna (TT- Tendon Thickening)
 2. Zmiany strukturalne i uszkodzenia śródścięgniste (SCT- Structural Changes within the Tendon)
 3. Nieostrość brzegów ścięgna (STE- unSharpness of the Tendon Edges)
 4. Obrzęk ścięgna (TE- Tendon Edema)
 5. Nieuporządkowanie ścięgna (TU- Tendon nonUniformity)
 6. Obrzęk tkanek z przedziału ścięgna (TisE- Tissue Edema)

Na podstawie powyższych parametrów obliczany jest Achilles Score. Achilles Score jest średnią ważoną uwzględniającą wszystkie powyższe parametry z wyłączeniem pogrubienia ścięgna (TT- Tendon Thickening). Wartość Achilles Score informuje o całościowej kondycji ścięgna- im niższa wartość wskaźnika tym lepszy stan ogólny ścięgna.

Skala oceny

Skala oceny jest ciągła oraz określa parametry jako:

 • obraz prawidłowy
 • zmiany łagodne
 • zmiany umiarkowane
 • zmiany ciężkie

Skala jest obiektywna a punktem odniesienia do oceny jest ścięgno zdrowe, bez wcześniejszych urazów i zabiegów operacyjnych.

Articles